Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Group) là doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt hiểu biết rõ, sâu sắc về khoáng sản Titan tại Bình Thuận. Ngay những năm 2000, chúng tôi đã khai thác, chế biến các sản...
Đọc tiếp
Ban lãnh đạo Hưng Thịnh

Ban lãnh đạo Hưng Thịnh

Là những người lính dày dặn kinh nghiệm trên mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa... và các lĩnh vực khác.Nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ tinh thần khởi nghiệp và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc gắn liền với phát triển Hưng Thịnh Group vững mạnh là nhiệm...
Đọc tiếp
Chiến lược, mục tiêu phát triển

Chiến lược, mục tiêu phát triển

NHÂN - TRÍ - TÍNCông ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu quặng Titan cho các cơ sở chế biến sâu trong và ngoài nước; Hợp tác đầu tư với đơn vị có tiềm lực để xin...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch