Ngày 02/12/2023 Công ty đã tổ chức chương trình HTG Family Day tại Bình Thuận, đây là một chương trình thuộc dự án Xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp. Tham gia chương trình là các thành viên đang làm việc tại khu vực Bình Thuận và khu vực TP. HCM.

Trong chương trình các đơn vị đã cùng chia sẻ các mục tiêu mà đơn vị mình hướng đến trong năm 2024 cũng như thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết với hy vọng sẽ đạt được những thành quả tốt hơn trong năm mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị có cơ hội giao lưu, chia sẻ… thông qua các game show bùng nổ và gay cấn, tất cả các đơn vị đã hòa quyện cùng nhau tạo nên một khối đoàn kết thống nhất của Hưng Thịnh Group.

Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết hơn nữa, phát huy hiệu quả hơn nữa trong công việc để đạt được những thành tựu mới trong năm 2024.

 

Được hỗ trợ bởi Dịch