Ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề và chuyên nghiệp.

Vùng nguyên liệu rộng lớn đảm bảo cho nhà máy sản xuất thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Được hỗ trợ bởi Dịch