LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH, TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM.

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH, TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM.

Ngày 28/01/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh. Việc Hợp tác chiến...
Đọc tiếp
LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐẦU TƯ THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TITAN TẠI KHU VỰC LƯƠNG SƠN III, TỈNH BÌNH THUẬN.

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐẦU TƯ THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TITAN TẠI KHU VỰC LƯƠNG SƠN III, TỈNH BÌNH THUẬN.

Vừa qua, TKV và Công ty TNHH Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh đã cùng nhau ký thỏa thuận thăm dò, khai thác, chế biến các sản phẩm titan tại Dự án Lương Sơn III. Đây là một bước tiến mới trong một ngành công nghiệp đầy mới mẻ tại Việt Nam sau việc hoàn...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch