QUẶNG THÔ

QUẶNG THÔ

- Màu sắc: Cát vàng, nâu, đỏ

- Tỷ trọng đống: 1.600 kg/m3

 

Sản phẩm khác

ZIRCON

Liên hệ

RUTILE

Liên hệ

MONAZITE

Liên hệ

Được hỗ trợ bởi Dịch