MONAZITE

MONAZITE

Monazite là một loại khoáng vật phosphate hiếm có thành phần hóa học là (Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4)

Monazite là một khoáng chất màu nâu vàng đến nâu đỏ hoặc nâu lục.

Công dụng: có chứa các nguyên tố đất hiếm, thường tồn tại ở dạng các tinh thể nhỏ riêng lẻ; sử dụng trong sản xuất đồ điện tử như màn hình LCD, điện thoại thông minh, công nghệ sản xuất ô tô…

 

Đóng gói: bao jumbo, 1 - 1.2 tấn / bao

 

Sản phẩm khác

ZIRCON

Liên hệ

RUTILE

Liên hệ

ILMENITE

Liên hệ

Được hỗ trợ bởi Dịch