Phó Chánh Văn Phòng - Tại Bình Thuận

Phó Chánh Văn Phòng - Tại Bình Thuận

Mô tả công việc1. Quản lý công tác Trợ lý, Thư ký Ban TGĐ- Đầu mối tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Đơn vị/ Phòng ban/ Bộ phận trình Ban TGĐ.- Phối hợp với các Đơn vị/ Phòng ban/ Bộ phận có liên quan tổ chức các cuộc...
Đọc tiếp
Kế Toán Giá Thành - Tại Bình Thuận

Kế Toán Giá Thành - Tại Bình Thuận

Mô tả công việc- Quản trị giá thành sản xuất chi tiết, cụ thể đến từng sản phẩm và phân tích sự biến động của giá thành bị ảnh hưởng từ các yếu tố, phân tích điểm hoà vốn của từng sản phẩm, đơn hàng;- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xây dựng...
Đọc tiếp
Kỹ sư Phân tích Hóa - Tại Bình Thuận

Kỹ sư Phân tích Hóa - Tại Bình Thuận

Mô tả công việc* Thử nghiêm các chỉ tiêu hóa của các mẫu- Thử nghiệm các chỉ tiêu hóa của các mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và các mẫu khác đúng quy trình, hướng dẫn theo sự phân công của Trưởng/ Phó phòng GĐKT- Theo dõi kết quả thí nghiệm và hiệu...
Đọc tiếp
Chuyên viên Phân Tích Dữ Liệu Kế toán

Chuyên viên Phân Tích Dữ Liệu Kế toán

Chi tiết tin tuyển dụngMô tả công việcNhiệm vụ 1: Tập hợp, chuẩn hóa dữ liệu (tỷ trọng 30%)- Tập hợp và chuẩn hóa hệ thống dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.- Phối hợp với các phòng ban để tìm hiểu cấu trúc dữ liệu, từ đó xác định trọng tâm cần phân tích...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch