TẠO ĐỘNG LỰC THU HÚT DOANH NGHIỆP

TẠO ĐỘNG LỰC THU HÚT DOANH NGHIỆP

Hưởng ứng chủ trương kêu gọi đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác, chế biến titan của tỉnh Bình Thuận theo quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 3.9.2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 9 đơn vị hoạt động tuyển tách tinh quặng titan với tổng...
Đọc tiếp
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TITAN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TITAN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Tỉnh Bình Thuận phải tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến titan sâu, bền vững gắn với công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.  Các nhà khoa học thăm nhà máy chế biến titan của Tập đoàn Hưng ThịnhQua đó, đem lại hiệu quả...
Đọc tiếp
Được hỗ trợ bởi Dịch