Ngày 28/01/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh.

 

Việc Hợp tác chiến lược giữa ba bên nhằm khai thác thế mạnh của mỗi bên để phối hợp, tăng cường quan hệ hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện nhằm xây dựng chiến lược lâu dài, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập bền vững trong định hướng phát triển tổng thể của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group) và Công ty TNHH Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh. Các bên thông qua hợp tác sẽ phát huy lợi thế để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hóa các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng công trình, nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thi công xây dựng và các ngành nghề kinh doanh chính của mỗi bên.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng khẳng định với truyền thống bề dày thành tích, kinh nghiệm, uy tín và thương hiệu của mình; cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương và sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác. Tổng công ty 319 luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực gồm: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp; Rà phá bom mìn vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh; Đầu tư các dự án giao thông - hạ tầng; đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng chí tin tưởng rằng đây là bước khởi đầu của việc hợp tác dài hạn giữa Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group) và Công ty TNHH Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh vì sự phát triển bền vững và hiệu quả của các bên.

Buổi ký kết là cơ sở pháp lý để các bên cùng nhau hợp tác toàn diện trên nguyên tắc tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi phù hợp với quy định của pháp luật.

Được hỗ trợ bởi Dịch