NHÂN - TRÍ - TÍN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu quặng Titan cho các cơ sở chế biến sâu trong và ngoài nước; Hợp tác đầu tư với đơn vị có tiềm lực để xin cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản Titan quy mô lớn, tạo vùng nguyên liệu bền vững; Hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị ngoài nước nhằm đưa dây chuyền công nghệ chế biến sâu titan: xỉ titan, pigment vào hoạt động, tạo được sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Được hỗ trợ bởi Dịch